Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > Jednostka Notyfikowana Nr 1440 > Dyrektywa MID - przyrządy pomiarowe Wstecz

Dyrektywa MID - przyrządy pomiarowe

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive). Dyrektywa ta obejmuje następujące kategorie przyrządów pomiarowych:

 • wodomierze
 • gazomierze
 • przeliczniki do gazomierzy
 • liczniki energii elektrycznej czynnej
 • ciepłomierze
 • przetworniki przepływu do ciepłomierzy
 • pary czujników temperatury do ciepłomierzy
 • przeliczniki do ciepłomierzy
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
 • wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 • wagi automatyczne porcjujące
 • wagi automatyczne odważające
 • wagi automatyczne przenośnikowe
 • wagi automatyczne wagonowe
 • taksometry
 • materialne miary długości – przymiary
 • naczynia wyszynkowe
 • przyrządy do pomiaru długości
 • przyrządy do pomiaru pola powierzchni
 • przyrządy do pomiaru wielu wymiarów*
 • analizatory spalin samochodowych

* - administracja miar nie przewiduje dokonywania oceny zgodności tych przyrządów pomiarowych

MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej.

Dyrektywa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym UE Nr L135 w dniu 30 kwietnia 2004 r. W języku polskim dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34

 

Terminy związane z dyrektywą MID

 • Do 29 października 2006 r. przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą podlegały zatwierdzeniu typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i legalizacji pierwotnej, dokonywanej przez organy administracji miar.
 • Od dnia 30 października 2006 r. nowe typy przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania wyłącznie po dokonaniu oceny zgodności.
 • Dziesięciolecie od 30 października 2006 r. do 29 października 2016 r. to okres przejściowy, w którym obowiązywać będą jednocześnie stare i nowe zasady wprowadzania przyrządów pomiarowych do obrotu lub użytkowania – stare wobec przyrządów pomiarowych posiadających ważną decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przed 30 października 2006 r. i nowe - wobec przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności od 30 października 2006 r. Przyrządy pomiarowe, posiadające ważną decyzję zatwierdzenia typu, mogą być produkowane i poddawane legalizacji pierwotnej przez organy administracji miar oraz podmioty upoważnione aż do wygaśnięcia terminu ważności tej decyzji (ale nie dłużej niż do 29 października 2016 r.). Nowe konstrukcje przyrządów pomiarowych, zgłaszane od 30 października 2006 r., poddane będą ocenie zgodności.
 • Od 30 października 2016 r. wszystkie przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID podlegać będą wyłącznie ocenie zgodności.

 

Tekst dyrektywy MID

Przewodnik Komisji Europejskiej do oceny zgodności

Informacja dla wypożyczalni dużych wzorców masy

 

Akty prawne wdrażające dyrektywę MID

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

 

© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft