Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

Czas w Polsce: więcej o serwerach czasu
lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > PRAWO Wstecz

PRAWO

Wykaz aktów prawnych

Dzienniki Urzędowe GUM

Projekty aktów prawnych
  

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 542), jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.                    

Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. Nr 29, poz. 324), zmienionego zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. Nr 45, poz. 505).                   

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar wprowadzono zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr 2 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. U. GUM Nr 3, poz. 15). Regulamin został zmieniony zarządzeniem Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GUM (Dz. U. GUM, poz. 1), zarządzeniem Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GUM (Dz. U. GUM, poz. 24) oraz zarządzeniem Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GUM (Dz. U. GUM, poz. 32.)

W przypadku pytań dotyczących aktualnych zmian w projektach aktów prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Prawno-Legislacyjnym, drogą mailową: legislacja@gum.gov.pl bądź telefonicznie: 22 581 91 13.

© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft