Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > PRAWO Wstecz

PRAWO

Wykaz aktów prawnych

Dzienniki Urzędowe GUM

Projekty aktów prawnych
  

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. 2016 poz. 884), jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.                    

Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. Nr 29, poz. 324), zmienionego zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. Nr 45, poz. 505).                   

Regulamin Głównego Urzędu Miar został wprowadzony zarządzeniem Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar i i zmieniony zarządzeniem nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Miar oraz zarządzeniem nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Miar.

W przypadku pytań dotyczących aktualnych zmian w projektach aktów prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Prawno-Legislacyjnym, drogą mailową: legislacja@gum.gov.pl bądź telefonicznie: 22 581 91 13.

© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft