Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

Czas w Polsce: więcej o serwerach czasu
lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > PRAWO Wstecz

PRAWO

Wykaz aktów prawnych

Dzienniki Urzędowe GUM

Projekty aktów prawnych
  

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. Nr 29, poz. 324) zmienionego zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. Nr 45, poz. 505).                   

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar wprowadzono zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 2 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM Nr 3, poz. 15). Regulamin został zmieniony zarządzeniem nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GUM (Dz. U.GUM, poz. 1) oraz zarządzeniem nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GUM (Dz. U.GUM, poz. 24).

W przypadku zapytań dotyczących aktualnych zmian w projektach aktów prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Prawno-Legislacyjnym, drogą mailową: legislacja@gum.gov.pl bądź telefonicznie: (22) 581-91-13.

© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft