Nawigacja

Pracownie

Pracownia Wzorcowań i Technologii Pomiarowych

Autor : Albin Czubla
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Do głównych zadań realizowanych w Pracowni należą:

  • wykonywanie wzorcowań i ekspertyz przyrządów pomiarowych w dziedzinie czasu i częstotliwości na podstawie obowiązujących regulacji wewnętrznych dotyczących ustalania wynagrodzenia za czynności metrologiczne,
  • opracowywanie i doskonalenie metod pomiarowych oraz metod oceny niepewności wyników pomiarów czasu i częstotliwości,
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących stanowisk pomiarowych do realizacji wzorcowań i ekspertyz w dziedzinie czasu i częstotliwości,
  • prowadzenie krajowej współpracy i porównań krajowych w zakresie potwierdzania kompetencji laboratoriów do realizacji wzorcowań w dziedzinie czasu i częstotliwości.

Kontakt do Pracowni

do góry