Nawigacja

Pracownie

Pracownia Ciśnienia

Autor : Wojciech Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowym zadaniem Pracowni jest zapewnienie krajowej spójności pomiarowej w dziedzinie ciśnienia. Jest to osiągane poprzez utrzymanie wzorców pomiarowych oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami międzynarodowymi poprzez udział w porównaniach międzynarodowych. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie i przekazywanie jednostki ciśnienia różnorakim podmiotom gospodarczym – laboratoriom akredytowanym, uczelniom i instytutom, producentom przyrządów pomiarowych, ale przede wszystkim instytucjom reprezentującym krajowy przemysł. Do zadań Pracowni należy również współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi (EURAMET, OIML) oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

W Pracowni Ciśnienia wzorcowane są następujące typy przyrządów pomiarowych: ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe, ciśnieniomierze elektroniczne, ciśnieniomierze hydrostatyczne (mikromanometry kompensacyjne). Usługi dotyczą wzorców zarówno w zakresie ciśnienia względnego, jak i absolutnego.

Rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Niepewność rozszerzona (k = 2)

Ciśnieniomierze hydrostatyczne

(kompensacyjne)

(0 ÷ 100) Pa

(100 ÷ 4000) Pa

0,14 Pa

(0,14 ÷ 0,34) Pa

Ciśnieniomierze elektroniczne

 

Ciśnienie
względne (gaz)

(-100 ÷ -1,5) kPa

(0 ÷ 170) kPa

 

170 kPa ÷ 7 MPa

(5 ÷ 0,8) Pa

(0,2 Pa + 2,5E-05p)

 

3,0E-05p

Ciśnieniomierze elektroniczne

Ciśnienie
absolutne (gaz)

(3,5 ÷ 170) kPa

 

170 kPa ÷ 7 MPa

(0,2 Pa + 2,7E-05p)

 

3E-05p

Ciśnieniomierze elektroniczne

 

Ciśnienie
względne (olej)

(0,2 ÷ 10) MPa

(10 ÷ 100) MPa

 

(100 ÷ 500) MPa

(6 Pa + 3,0E-05p)

(3,0E-05p + 2,1E-13p2)

 

340 Pa + 4,0E-05p

Ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe

3,5 kPa ÷ 500 MPa

(0,2 Pa + 2,5E-05p) ÷ 340 Pa + 4,0E-05p

 

                                                                                                                       p – mierzone ciśnienie w Pa

Pracownia Ciśnienia bierze udział w porównaniach międzynarodowych:

  • EUROMET.M.P-K3.b Kluczowe porównania wzorców ciśnienia w zakresie (0,08 ÷ 7) MPa,
  • EURAMET nr 1252 Porównania wzorców ciśnienia, w których czynnikiem przekazującym ciśnienie jest olej, w zakresie (10 ÷ 100) MPa,
  • EURAMET.M.P-K1.c Porównania wzorców ciśnienia, w których czynnikiem przekazującym ciśnienie jest gaz, dla ciśnienia względnego w zakresie (0,7 ÷ 7) MPa,
  • EURAMET.M.P-S15 Porównania w zakresie niskiego ciśnienia (do 3,5 kPa),
  • EURAMET.M.P-S16 Porównania w zakresie wysokiego ciśnienia (do 250 MPa).

W planach Pracowni Ciśnienia znajduje się ustanowienie państwowego wzorca ciśnienia, zaprojektowanie i wykonanie wzorca ciśnienia nowej generacji w zakresie mikromanometrii, prace rozwojowe i badawcze związane ze stanowiskami pomiarowymi i wzorcami, organizacja krajowych porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie ciśnienia, a także prace związane z transferem technologii i wsparciem krajowego przemysłu.

Stanowiska pomiarowe 

Kontakt do Pracowni

do góry