Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > O NAS > Historia i zbiory muzealne > Historia GUM Wstecz

Historia GUM

Twórcą i pierwszym dyrektorem Głównego Urzędu Miar został dr inż. Zdzisław Erazm Rauszer, od 2 lutego 1916 r. kierownik Urzędu Miar m.st. Warszawy, autor projektu polskiej ustawy o miarach z 1918 r., będącej pierwowzorem Dekretu o miarach. Na stanowisko wicedyrektora powołano mgr. inż. Stanisława Muszkata, który od 1904 r. pracował w Urzędzie Miar w Lublinie.

GUM podjął dzieło ujednolicenia miar w odradzającej się Polsce w bardzo trudnej sytuacji, gdyż na terenach trzech byłych zaborów istniały różne systemy miar. W pierwszym dwudziestoleciu działania Głównego Urzędu Miar nastąpiły ważne wydarzenia: w 1922 r. uchwalono ustawę o rachubie czasu w Polsce, pierwszą tego typu na świecie; w 1925 r. Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej; w 1928 r. znowelizowano Dekret omiarach; utworzono kolejno sześć Okręgowych Urzędów Miar: Warszawski i Lubelski (1919), Poznański, Lwowski i Wileński (1922) oraz Śląski (1923), który w 1930 r. otrzymał nazwę Katowickiego.

Działalność GUM i całej polskiej administracji miar po dwudziestu latach intensywnego rozwoju została zahamowana w 1939 r. wybuchem II wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej Główny Urząd Miar zachował jednak polski charakter działania, a jego pracownicy włączyli się w nurt pracy i walki podziemnej. W 1944 r. w czasie powstania warszawskiego został zniszczony budynek przy ul. Elektoralnej 2, w którym od 1922 r. mieściła się siedziba GUM, a także budynek Warszawskiego Okręgowego i Obwodowego Urzędu Miar.

Pierwsze powojenne lata były bardzo trudne, nastał czas odbudowy i tworzenia nowych urzędów a także przystosowania polskiej administracji miar do nowych warunków. W wyniku różnych manewrów gospodarczo-administracyjnych podejmowanych przez władze Główny Urząd Miar stracił od 23 czerwca 1966 r. swoją samodzielność, a podstawowa jego działalność w zakresie miar i probiernictwa przeszła do zakresu kompetencji tworzonych kolejno nowych centralnych organów administracji państwowej: Centralnego Urzędu Jakości i Miar (1966–1972), Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar (1972–1979) i Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (1979–1993).

Główny Urząd Miar został odtworzony w dniu 1 stycznia 1994 r., na mocy Ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar i zaczął działać na mocy nowej ustawy Prawo omiarach (obie ustawy zostały uchwalone 3 kwietnia 1993 r.).

DYREKTORZY I PREZESI GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 


© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft