Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > O NAS Wstecz

O NAS

Fasada budynku Głównego Urzędu Miar
 
Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U. poz. 1895).
Prezes Głównego Urzędu Miar jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 542).

Organizację Głównego Urzędu Miar określa:

  1. Statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1199). ;
  2. Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 lutego 2017 r. (poz. 2)
W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową oraz probiernictwem. Istnieje ścisła współpraca w tych dziedzinach, co ułatwia koordynację wykonywania zadań powierzonych administracji miar. 

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Godziny pracy: 8:00-16:00
tel.  22 581 93 99 (centrala)
fax:  22 581 93 92
e-mail:
gum@gum.gov.pl 


Mapa:


© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft