Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > > Kontakt Wstecz

Kontakt

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar jest czynny w godz. 8:00-16:00.

Informujemy, że recepcja, kancelaria główna i Punkt Obsługi Klienta (POK) pracują w godzinach 7:00-17:00. POK przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe w godz. 7:00-17:00, z wyłączeniem listy przyrządów, które przyjmowane są wyłącznie w godz. 8:00-16:00.

Poniżej znajduje się wykaz kontaktów i spraw w Głównym Urzędzie Miar, nie uwzględniający usług metrologicznych.

Zakres spraw (odpowiedzialna komórka)

Pracownik do kontaktów

Dane kontaktowe

Pytania ogólne

Recepcja

(Biuro Dyrektora Generalnego)

 

tel.: 22 581 93 99 lub

       22 620 02 41

Kancelaria główna

Przyjmowanie korespondencji

(Biuro Dyrektora Generalnego)

 

tel.: 22 581 91 59

e-mail: gum@gum.gov.pl


Punkt Obsługi Klienta (POK)

Punkt odbioru przesyłek, przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych

 

tel.: 22 581 94 91

Dostęp do informacji publicznej

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska – starszy specjalista

tel.: 22 581 95 18 lub
       22 581 95 31

e-mail: gp@gum.gov.pl

Skargi i wnioski,

Petycje

(Biuro Strategii)


tel.: 22 581 91 60
      

e-mail: skargi@gum.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z prawem, anonimowe pismo nie będzie rozpatrywane.

Kontakty z mediami

(Biuro Strategii)

tel.: 22 581 95 31

e-mail: gp@gum.gov.pl

Przedstawicieli mediów zachęcamy do przesyłania pytań drogą mailową. 

Patronaty Prezesa GUM

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska – starszy specjalista

tel.: 22 581 95 18 lub
       22 581 95 31

e-mail: gp@gum.gov.pl

Do wniosków o udzielenie patronatu prosimy dołączyć formularz dostępny na bip.gum.gov.pl

Redakcja BIP GUM

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska – starszy specjalista

tel.: 22 581 95 18 lub
        22 581 95 31

e-mail: gp@gum.gov.pl

Redakcja strony internetowej GUM

(Biuro Strategii)

Adam Żeberkiewicz – starszy specjalista

tel.: 22 581 95 18 lub
        22 581 95 31

e-mail: gp@gum.gov.pl

Metrologia prawna i certyfikacja

Informacje dotyczące:

- zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego,

- legalizacji przyrządów pomiarowych,

- wydawania upoważnień Prezesa GUM do legalizacji

- wydawania zezwoleń na prowadzenie warsztatów - instalacja, naprawa i sprawdzanie tachografów cyfrowych,

- wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności - instalacja, naprawa i sprawdzanie tachografów samochodowych,

- tworzenia punktów legalizacyjnych,

- tworzenia punktów probierczych.

Alicja Gąsior - inspektor (sekretariat Biura Służby Miar)

tel.: 22 581 92 68

e-mail: bmp@gum.gov.pl

Towary paczkowane

(Biuro Służby Miar)

Andrzej Czechowski
- z-ca dyrektora

tel.: 22 581 95 04

e-mail: towpacz@gum.gov.pl

Tachografy – wydawanie zaświadczeń i organizacja egzaminów

Aniceta Imiełowska – radca prezesa

tel.: 22 581 93 17

e-mail: bo@gum.gov.pl

Informacje dotyczące wydawania potwierdzeń dla kas rejestrujących (Biuro Służby Miar)

Alicja Gąsior – (sekretariat BSM)

tel.: 22 581 92 68

e-mail: bmp@gum.gov.pl

Informacje dotyczące:

- działania Jednostki Notyfikowanej nr 1440,

- procedur oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie Dyrektyw MID oraz NAWI.

Krzysztof Plackowski – radca prezesa

Alicja Gąsior – (sekretariat BSM)

tel.: 22 581 91 71 lub

       22 581 92 68

e-mail: certification@gum.gov.pl

Usługi metrologiczne - wzorcowania, ekspertyzy

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszymi specjalistami – metrologami bądź uzyskać informacje na temat konkretnej usługi metrologicznej, prosimy odszukać właściwy kontakt na załączonej liście.

Współpraca naukowo-badawcza

EMPIR (Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii)

Sekretariat Zakładu Promieniowania i Drgań  

tel.: 22 581 92 95

e-mail: emrp.info@gum.gov.pl 

Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi

Sekretariat Zakładu Promieniowania i Drgań  

tel.: 22 581 92 95

e-mail: radiation@gum.gov.pl

Kariera

Praca i staże w GUM

(Biuro Dyrektora Generalnego)

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

tel.: 22 581 93 84

e-mail: kadry@gum.gov.pl

Transfer i popularyzacja wiedzy

Seminaria w GUM

dr Paweł Fotowicz

tel. 22 581 94 37
e-mail: p.fotowicz@gum.gov.pl

Szkolenia metrologiczne

(Biuro Dyrektora Generalnego)

Monika Oryga – główny specjalista

tel.: 22 581 94 14

e-mail: szkolenie@gum.gov.pl

Zwiedzanie historycznej kolekcji przyrządów pomiarowych

(Biuro Strategii)

Kaja Drąg – główny specjalista

tel.: 22 581 90 71

e-mail: bo@gum.gov.pl

Redakcja Biuletynu GUM „Metrologia i probiernictwo” (Biuro Strategii)

Adam Żeberkiewicz
– sekretarz redakcji

tel.: 22 581 95 18 lub
       22 581 95 31

e-mail: biuletyn@gum.gov.pl

Biblioteka

(Biuro Strategii)

Teresa Balcerzak – główny specjalista

tel.: 22 581 91 50

e-mail: biblio@gum.gov.pl

 

Istnieje również możliwość przesłania pytania przez poniższy formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) treść korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie imienia i nazwiska, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) oraz przedmiotu sprawy.

* - pola, których wypełnienie jest obowiązkowe

© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft