Certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
32
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pH
Zakres pomiarowy/metoda
10,01
Niepewność rozszerzona
0,02
cena

60 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
usługa realizowana dla terenowej administracji miar oraz wybranych akredytowanych laboratoriów wzorcujących
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
100 mL