Analizatory gazów - 4 tory gazowe w 5 pkt pomiarowych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Analizatory gazów - 4 tory gazowe w 5 pkt pomiarowych
Symbol laboratorium
Nr pracowni
31
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika
Zakres pomiarowy/metoda
CO-(0,000005 ÷ 0,05) mol/mol; CO2-(0,0001 ÷ 1) mol/mol; NO-(0,0000001 ÷ 0,001) mol/mol; NO2-(0,0000001 ÷ 0,001) mol/mol; SO2-(0,0000001 ÷ 0,0001) mol/mol; CH4-(0,0005 ÷ 1) mol/mol; O2-(0,005 ÷ 0,42) mol/mol
Niepewność rozszerzona
> 1 %
cena

3510 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w pięciu punktach pomiarowych