Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3445
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 77/2018

Więcej ZT 77/2018
2018-11-29 2028-11-29 PL T 18 77 PERN SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 34 000 m3, posadowione na stałe

ZT 78/2018

Więcej ZT 78/2018
2018-11-29 2028-11-29 PL T 18 78 Piotrowski Sławomir Usługi Montersko-Spawalnicze zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 765 dm3, posadowione na stałe

ZT 73/2018

Więcej ZT 73/2018
2018-11-27 2028-11-27 PL T 18 73 Euronaft Trzebinia sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 m3, posadowione na stałe

ZT 75/2018

Więcej ZT 75/2018
2018-11-28 2028-11-28 PL T 18 75 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 49,7 m3, posadowione na stałe

ZT 74/2018

Więcej ZT 74/2018
2018-11-27 2028-11-27 PL T 18 74 MINIBROWARY.PL Andrzej Gałasiewicz sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 320 m3, posadowione na stałe

ZT 76/2018

Więcej ZT 76/2018
2018-11-28 2028-11-28 PL T 18 76 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 49,8 m3, posadowione na stałe

ZT 72/2018

Więcej ZT 72/2018
2018-11-21 2028-11-21 PL T 18 72 HYDROTANK sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 625m3, posadowione na stałe

ZT 71/2018

Więcej ZT 71/2018
2018-11-19 2028-11-19 PL T 18 71 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 m3, posadowione na stałe

ZT 70/2018

Więcej ZT 70/2018
2018-11-14 2028-11-14 PL T 18 70 STAL-BUD Wiesław Nastaj zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, posadowione na stałe

ZT 69/2018

Więcej ZT 69/2018
2018-11-13 2028-11-13 PL T 18 69 Jakub Szydłowski, Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe

ZT 68/2018

Więcej ZT 68/2018
2018-11-13 2028-11-13 PL T 18 68 BALTCHEM S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 22350 m3, posadowione na stałe

ZT 67/2018

Więcej ZT 67/2018
2018-11-07 2028-11-07 PL T 18 67 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 66/2018

Więcej ZT 66/2018
2018-11-07 2028-11-07 PL T 18 66 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 dm3, posadowione na stałe

ZT 65/2018

Więcej ZT 65/2018
2018-11-05 2028-11-05 PL T 18 65 CLIMBEX S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5500 m3, posadowione na stałe

ZT 64/2018

Więcej ZT 64/2018
2018-10-30 2028-10-30 PL T 18 64 BALTCHEM S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14 900 m3, posadowione na stałe

ZT 63/2018

Więcej ZT 63/2018
2018-10-26 2028-10-26 PL T 18 63 Browar Tarnobrzeg sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3500 dm3, posadowione na stałe

ZT 62/2018

Więcej ZT 62/2018
2018-10-10 2028-10-10 PL T 18 62 Jakub Szydłowski, Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1 m3, posadowione na stałe

ZT 61/2018

Więcej ZT 61/2018
2018-10-05 2028-10-05 PL T 18 61 Jacek Domagalski i Jacek Walniczek, Browar Milicz Jacek Domagalski, Jacek Walniczek s.c. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1650 dm3, posadowione na stałe

ZT 60/2018

Więcej ZT 60/2018
2018-10-08 2028-10-08 PL T 18 60 Marek Kowalik, Instalacje Przemysłowe Marek Kowalik zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 296 dm3, 526 dm3, 990 dm3, posadowione na stałe

ZT 59/2018

Więcej ZT 59/2018
2018-10-08 2028-10-08 PL T 18 59 DOMATOR PWN sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8 m3, posadowione na stałe

ZT 58/2018

Więcej ZT 58/2018
2018-10-05 2028-10-05 PL T 18 58 PRO-WAM sp. z o.o. drogowe cysterny pomiarowe o znaku fabrycznym CO3302.ADR

ZT 55/2018

Więcej ZT 55/2018
2018-09-25 2028-09-25 PL T 18 55 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10,7 m3, posadowione na stałe

ZT 53/2018

Więcej ZT 53/2018
2018-09-25 2028-09-25 PL T 18 53 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14 m3, posadowione na stałe

ZT 54/2018

Więcej ZT 54/2018
2018-09-25 2028-09-25 PL T 18 54 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4 m3, posadowione na stałe

ZT 56/2018

Więcej ZT 56/2018
2018-09-25 2028-09-25 PL T 18 56 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 6,2 m3, posadowione na stałe

ZT 57/2018

Więcej ZT 57/2018
2018-10-01 2028-10-01 PL T 18 57 EKONSTAL sp. z o.o., sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 60 m3, posadowione na stałe

ZT 52/2018

Więcej ZT 52/2018
2018-09-25 2028-09-25 PL T 18 52 PERN SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnych 4700 m3, 4750 m3, 4940 m3, 4980 m3 i 5000 m3, podziemne, posadowione na stałe

ZT 51/2018

Więcej ZT 51/2018
2018-09-13 2028-09-13 PL T 18 51 CHEMAT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 97 m3, posadowione na stałe

ZT 50/2018

Więcej ZT 50/2018
2018-09-07 2028-09-07 PL T 18 50 ZO EUROBAU sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, posadowione na stałe

ZT 49/2018

Więcej ZT 49/2018
2018-09-07 2028-09-07 PL T 18 49 ZO EUROBAU sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry