Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3494
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 35/2019

Więcej ZT 35/2019
2019-04-25 2029-04-25 PL T 19 35 Destylarnia Sobieski S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 410 m3, posadowione na stałe

ZT 34/2019

Więcej ZT 34/2019
2019-04-25 2029-04-25 PL T 19 34 Destylarnia Sobieski S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1800 m3, posadowione na stałe

ZT 33/2019

Więcej ZT 33/2019
2019-04-24 2029-04-24 PL T 19 33 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32 000 m3, posadowione na stałe

ZT 32/2019

Więcej ZT 32/2019
2019-04-19 2029-04-19 PL T 19 32 GRUPA Lotos S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe

ZT 31/2019

Więcej ZT 31/2019
2019-04-12 2029-04-12 PL T 19 31 HYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 dm3, posadowione na stałe

ZT 30/2019

Więcej ZT 30/2019
2019-04-09 2029-04-09 PL T 19 30 GPI POLAND sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 m3, posadowione na stałe

ZT 28/2019

Więcej ZT 28/2019
2019-04-09 2029-04-09 PL T 19 28 GPI POLAND sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 19,5 m3, posadowione na stałe

ZT 27/2019

Więcej ZT 27/2019
2019-04-09 2029-04-09 PL T 19 27 GPI POLAND sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2019

Więcej ZT 29/2019
2019-04-09 2029-04-09 PL T 19 29 GPI POLAND sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZT 25/2019

Więcej ZT 25/2019
2019-04-08 2029-04-08 PL T 19 25 LOTOS ASFALT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5209 m3, posadowione na stałe

ZT 26/2019

Więcej ZT 26/2019
2019-04-08 2029-04-08 PL T 19 26 LOTOS ASFALT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9570 m3, posadowione na stałe

ZT 23/2019

Więcej ZT 23/2019
2019-03-28 2029-03-28 PL T 19 23 PACOVSKE STROINY, A.S. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 6000 dm3 i 9000 dm3, posadowione na stałe

ZT 24/2019

Więcej ZT 24/2019
2019-03-28 2029-03-28 PL T 19 24 AUTOMATIC SYSTEMS ENGINEERING sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 m3, posadowione na stałe

ZT 22/2019

Więcej ZT 22/2019
2019-03-27 2029-03-27 PL T 19 22 MIDROC RODOVERKEN PRODUCTION sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14 000 m3, posadowione na stałe

ZT 19/2019

Więcej ZT 19/2019
2019-03-21 2029-03-21 PL T 19 19 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów "SENSOR-ACM" Jarosław Piełka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9600 m3, posadowione na stałe

ZT 20/2019

Więcej ZT 20/2019
2019-03-21 2029-03-21 PL T 19 20 Destylarnia Sobieski S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 35000 dm3, posadowione na stałe

ZT 21/2019

Więcej ZT 21/2019
2019-03-21 2029-03-21 PL T 19 21 Destylarnia Sobieski S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 dm3, posadowione na stałe

ZT 17/2019

Więcej ZT 17/2019
2019-03-20 2029-03-20 PL T 19 17 HYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 dm3, posadowione na stałe

ZT 18/2018

Więcej ZT 18/2018
2019-03-20 2029-03-20 PL T 19 18 MINIBROWARY.PL Andrzej Gałasiewicz sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 dm3, posadowione na stałe

ZT 16/2019

Więcej ZT 16/2019
2019-03-12 2029-03-12 PL T 19 16 FASPOL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 15,6 m3, posadowione na stałe

ZT 15/2019

Więcej ZT 15/2019
2019-03-11 2029-03-11 PL T 19 15 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, posadowione na stałe

ZT 14/2019

Więcej ZT 14/2019
2019-03-07 2029-03-07 PL T 19 14 Wiesław Nastaj, STAL-BUD NASTAJ WIESŁAW zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, posadowione na stałe

ZT 13/2019

Więcej ZT 13/2019
2019-03-27 2029-02-27 PL T 19 13 Wiesław Nastaj, STAL-BUD NASTAJ WIESŁAW zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 21,7 m3, posadowione na stałe

ZT 12/2019

Więcej ZT 12/2019
2019-02-20 2029-02-20 PL T 19 12 GPI POLAND sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 6 m3, posadowione na stałe

ZT 11/2019

Więcej ZT 11/2019
2019-02-20 2029-02-20 PL T 19 11 GPI POLAND sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3, posadowione na stałe

ZT 10/2019

Więcej ZT 10/2019
2019-02-19 2029-02-19 PL T 19 10 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3000 dm3, posadowione na stałe

ZT 8/2019

Więcej ZT 8/2019
2019-02-15 2029-02-15 PL T 19 8 HYDROTANK sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 215 m3, posadowione na stałe

ZT 9/2019

Więcej ZT 9/2019
2019-02-15 2029-02-15 PL T 19 9 HYDROTANK sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 350 m3, posadowione na stałe

ZZT 2/2019

Więcej ZZT 2/2019
2019-01-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZT 7/2019

Więcej ZT 7/2019
2019-01-30 PL T 19 7 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry