Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3410
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 101/2008 przedłużenie

Więcej ZT 101/2008 przedłużenie
2018-08-13 2028-08-26 PLT 08 99 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe

ZT 44/2018

Więcej ZT 44/2018
2018-08-07 2028-08-07 PL T 18 44 Adam Maruszewski, Maruszewski Adam Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "ADMAR" zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2380 dm3, posadowione na stałe

43/2018

Więcej 43/2018
2018-07-31 2028-07-31 PL T 18 43 UNI-TROL sp. z o.o. manometr do opon samochodowych

ZT 42/2018

Więcej ZT 42/2018
2018-07-20 2028-07-20 PLT 18 42 PBG S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy typu E, posadowione na stałe

ZT 40/2018

Więcej ZT 40/2018
2018-07-12 2028-07-12 PL T 18 40 Bogdan Szponar, BRAUMAX Bogdan Szponar zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2100 dm3, posadowione na stałe

ZT 41/2018

Więcej ZT 41/2018
2018-07-12 2028-07-12 PL T 18 41 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 120 dm3, posadowione na stałe

ZT 39/2018

Więcej ZT 39/2018
2018-07-04 2028-07-04 PL T 18 39 Adam Bubrowski - FIRMA BUBROWSKI zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 15 m3, posadowione na stałe

ZT 38/2018

Więcej ZT 38/2018
2018-06-29 2028-06-29 PL T 18 38 PSS SVIDNIK zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2400 dm3, posadowione na stałe

ZT 37/2018

Więcej ZT 37/2018
2018-06-25 2028-06-25 PL T 18 37 Grupa LOTOS S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 000 m3, posadowione na stałe

ZT 36/2018

Więcej ZT 36/2018
2018-06-21 2028-06-21 PL T 18 36 O.Salm & Co GmBH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1100 dm3, posadowione na stałe

ZT 35/2018

Więcej ZT 35/2018
2018-06-19 2028-06-19 PL T 18 35 Proximus sp. z o.o., sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 57,6 m3, posadowione na stałe

ZT 34/2018

Więcej ZT 34/2018
2018-06-14 2018-06-14 PL T 18 34 Jakub Szydłowski, Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4 m3, posadowione na stałe

ZT 33/2018

Więcej ZT 33/2018
2018-06-14 2028-06-14 PL T 18 33 ORLEN POŁUDNIE SA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 32/2018

Więcej ZT 32/2018
2018-05-30 2028-05-30 PL T 18 32 Proximus sp. z o.o., sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 39,2 m3, posadowione na stałe

ZT 31/2018

Więcej ZT 31/2018
2018-05-30 2028-05-30 PL T 18 31 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. 4,2 m3 posadowione na stałe

ZT 30/2018

Więcej ZT 30/2018
2018-05-25 2028-05-25 Pl T 18 30 APMIX sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3 i 35 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2018

Więcej ZT 29/2018
2018-05-23 2028-05-23 PL T 18 29 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 m3 i 3 m3, posadowione na stałe

ZT 28/2018

Więcej ZT 28/2018
2018-05-16 2028-05-16 PL T 18 28 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1m3 i 1,5 m3, posadowione na stałe

ZT 26/2018

Więcej ZT 26/2018
2018-05-09 2028-05-09 PL T 18 26 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3, posadowione na stałe

ZT 27/2018

Więcej ZT 27/2018
2018-05-09 2028-05-09 PL T 18 27 Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrow Górnicza Spółka Akcyjna zbiorniki pomiarowe do cieczy, naziemne, o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZT 1/2008 przedłużenie

Więcej ZT 1/2008 przedłużenie
2018-02-13 2028-02-13 - G.MAGYAR S.A. drogowe cysterny pomiarowe o znaku fabrycznym 33000-3CPTS

ZT 25/2018

Więcej ZT 25/2018
2018-04-17 2028-04-17 PLT 18 25 Adam Maruszewski, Maruszewski Adam Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "ADMAR" zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2500 dm3, posadowione na stałe

ZT /24/2018

Więcej ZT /24/2018
2018-04-13 2028-04-13 PLT 18 24 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZT 16/2018

Więcej ZT 16/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 16 HYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta spółka jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3 m3, posadowione na stałe

ZT 21/2018

Więcej ZT 21/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 21 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 6,5 m3, posadowione na stałe

ZT 19/2018

Więcej ZT 19/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 19 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, posadowione na stałe

ZT 18/2018

Więcej ZT 18/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 18 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, posadowione na stałe

ZT 17/2018

Więcej ZT 17/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 17 Caspary GmbH & Co. KG zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe

ZT 20/2018

Więcej ZT 20/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 20 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8 m3, posadowione na stałe

ZT 22/2018

Więcej ZT 22/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 22 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry