Nawigacja

Badania i rozwój

Komitety techniczne

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na mocy Decyzji Prezesa GUM są powoływane Komitety Techniczne opiniujące działalność Samodzielnych Laboratoriów GUM. W skład Komitetów wchodzą niezależni eksperci krajowi i międzynarodowi. Opinie eksperckie pozwolą na doskonalenie działań realizowanych w laboratoriach pomiarowych GUM.

Komitety Techniczne prowadzą ocenę Laboratoriów GUM w aspektach związanych z:

  1. zgodnością działań ze strategicznym planem działania GUM,
  2. organizacją i jakością pracy Laboratorium,
  3. jakością zarządzania Laboratorium,
  4. udziałem Laboratorium w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych w określonej dziedzinie metrologii oraz we wspieraniu i inspirowaniu rozwoju krajowego przemysłu.

Komitety Techniczne rekomendują również Prezesowi GUM propozycje działań służących rozwojowi i efektywności działalności laboratoriów pomiarowych GUM.

5 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Samodzielnego Laboratorium Długości. Komitet został powołany Decyzją nr 56 Prezesa GUM z 27.11.2017 r. Więcej na ten temat można przeczytać w niniejszej informacji.

 

do góry