Nawigacja

Aktualności

17.01.2018Wezwanie programu EMPIR – etap I otwarty

Autor : Patrycja Ruśkowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniu 10 stycznia 2018 roku EURAMET zainaugurował I etap wezwania EMPIR 2018 i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych: Zdrowie, Wsparcie dla sieci, Zagadnienia normatywne, Potencjał badawczy, Układ SI – szerszy zakres.

Wezwanie EMPIR to proces składający się z dwóch etapów, zarówno dla projektów badawczych, jak i projektów realizowanych w ramach sieci metrologicznych.

I Etap: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych wspólnych tematów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 23:59 CET.

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

II Etap: Zaproszenie dla wspólnych projektów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych, podlegających kryteriom kwalifikowalności zostanie otwarte w dniu 14 czerwca 2018 r. i zamknięte w dniu
1 października 2018 r. o godz. 23:59 CET
.

Wezwanie dla projektów z obszaru Wsparcie dla wdrożeń, mających na celu zwiększenie oddziaływania zrealizowanych uprzednio projektów i-MERA Plus i EMRP zostanie otwarte
w dniu 24 lipca 2018 r. i zamknięte w dniu 24 września 2018 o godz. 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania EMPIR dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET.

Osoba do kontaktu w EURAMET to: p. Dagmar Auerbach, Programme Manager, adres do korespondencji: msu@npl.co.uk.

Osoba do kontaktu w Głównym Urzędzie Miar to: p. Patrycja Ruśkowska, główny specjalista w Biurze Strategii GUM, adres do korespondencji to: emrp.info@gum.gov.pl

do góry